Program

19. marca 2019

08:00 – 08:30
zasadanie Vedeckého výboru a zástupcov členov Spoločnosti PSKD voľba laureáta ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2019“
08:00 – 09:00
registrácia účastníkov s občerstvením
09:00 – 09:30
úvodné príhovory hostí
09:30 – 12:00
1. BLOK prednášok s diskusiou

Projekty financované z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Juraj Méry, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Aktuálny stav a smerovanie ZSSK
Filip Hlubocký, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Terminály intermodálnej prepravy
Paulína Szentesi, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Podporovanie budúceho vývoja železníc na Slovensku: princípy a fakty, ktoré sú základom vývoja projektov
György Bessenyei, Neri Di Volo, Európska investičná banka, JASPERS
Štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava – aktuálny stav
Ondrej Podolec, REMING CONSULT a.s.
Modernizácia železničnej trate Viedeň / Stadlau - Bratislava v Rakúsku ako súčasť Baltsko-jadranského koridoru
Florian Bachl, ÖBB Infra, Jürgen Paar, ILF Consulting Engineers Austria, Bernhard Kohl, ILF Consulting Engineers Austria
Rozšírenie metra v Štokholme
Tomáš Staněk, iNGs s.r.o.

12:00 – 13:00
obed
13:00 – 15:30
2. BLOK prednášok s diskusiou

Príprava projektov železničnej infraštruktúry pre obdobie 2021 – 2027
Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy Českej republiky
Financovanie rozvoja dopravy v Čechách
Zbyněk Hořelica, Státni fond dopravní infrastruktury
Strategické cíle SŽDC v rámci rozvoje železniční infrastruktury
Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty, státni organizace
Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá
Ján Kušnír, REMING CONSULT a.s.
Modernizácia trati Rokycany-Plzeň, tunely Ejpovice
Štefan Ivor, Metrostav a.s.
Posudzovanie projektov z hľadiska dopadov zmeny klímy
Monika Vyskupová, REMING CONSULT a.s.
Kolejová vozidla a jejich připravenosť na budoucí infrastrukturu
Jaromír Jelínek, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Kolejový absorber hluku s funkcí retence vody BRENS STERED
Jan Eisenreich, BRENS EUROPE, a.s., Milan Kamenický, Euroakustik, s.r.o.

15:30 – 16:00
prestávka s občerstvením
16:00 – 18:30
3. BLOK prednášok s diskusiou

Integrácia železníc a jej význam pre udržateľnú dopravu v regiónoch
Marek Modranský, Inštitút verejnej dopravy
Smart digitálne železničné systémy
Pietro Zingarelli, Ramboll, Dánsko
Požiadavky na budúce dostupné železničné stanice – férové stanice projektu Shift2Rail
Takeru Shibayama, Technická univerzita vo Viedni
Smart city a smart železničná doprava
Fabrizio De Rossi, Ansaldo STS S.p.A. Italy
Implementácia BIM na Slovensku
Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
BIM, revolučná či evolučná zmena práce geodeta?
Jozef Kožár, Tomáš Janeček, Martin Skukalík, GEO-KOD, s.r.o.
Využití BIM při přípravě a realizaci infrastrukturních staveb
Martin Hudec, ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o.

18:30 – 19:00
prestávka
19:00 – 19:30
9. ročník slávnostného vyhlásenia výsledkov ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2019“ a vyhlásenie „Študentskej súťaže PSKD 2019“
19:30 – 24:00
Spoločenský večer spojený s ochutnávkou vín

20. marca 2019

08:00 – 09:00
registrácia účastníkov s občerstvením
09:00 – 09:20
Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart city
Ľubica Vitková, Fakulta architektury STU Bratislava

09:20 – 12:00
diskusné fórum
12:00
záver konferencie, obed

Zmena programu vyhradená.

FaLang translation system by Faboba