Program

13. marca 2018

08:00 – 08:30
zasadanie Vedeckého výboru a zástupcov členov Spoločnosti PSKD voľba laureáta ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2018“
08:30 – 09:30
registrácia účastníkov s občerstvením
09:30 – 10:00
úvodné príhovory hostí
10:00 – 12:30
1. BLOK prednášok s diskusiou (Princípy a dlhodobé ciele dopravnej politiky v regióne V4, Financovanie dopravnej infraštruktúry po roku 2020)

Železnice v 21. storočí – kam smeruje železničný sektor v Európe?
Filip Hlubocký, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nástroje financovania dopravy Európskej investičnej banky
Maja Rogińska, Európska investičná banka
Ako zvýšiť atraktívnosť železnice pre zákazníkov?
Libor Lochman, CER
Úloha Európskej železničnej agentúry v rámci 4. železničného balíka: Revolúciou k evolúcii
Christopher CARR, European Union Agency for Railways
Vízia pre cestujúcich - ako dodávať prepravu svetovej kvality
Enrico Trapazzo, Italian Railways Group - International Projects
Financování dopravní infrastruktury v ČR v roce 2018 a zavádění BIM
Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury

12:30 – 13:30
obed
13:30 – 15:30
2. BLOK prednášok s diskusiou (Integrácia verejnej osobnej dopravy, SmartCity)

Aktuálny stav štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava
Ondrej Podolec, REMING CONSULT a.s., Milan Mladoniczky, AM SUDOP, s.r.o.
Integrácia koľajovej dopravy v území na príklade Petržalskej radiály – úlohy samosprávy v procese
Želmíra Greifová, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Ingrid Konrád, hlavná architektka, Hl. mesto SR Bratislava
Inteligentné mesto je mesto v kontexte alebo ako posunúť mesto o 10 rokov vpred
Martin Noskovič, ALAM s.r.o.
Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR
Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy Českej republiky
ERTMS: Prečo je to dobré a ako urýchliť implementáciu
György Bessenyei, Európska investičná banka, JASPERS
Technicko - provozní studie - technická řešení VRT návrhová řešení ENE a CCS
Petr Lapáček - SUDOP PRAHA a.s.

15:30 – 16:00
prestávka s občerstvením
16:00 – 18:00
3. BLOK prednášok s diskusiou (Konkurencieschopnosť a výzvy pre železničnú dopravu / Železnica pre ľudí)

Veľké ambície pre železnicu – vízia UNIFE
Nicolas Furio, UNIFE – The European Rail Industry
Strategické a rozvojové zámery ŽSR
Peter Šišolák, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Národná dopravná karta
Milan Hric, Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře ČR
Mojmír Nejezchleb, Správa železniční dopravní cesty
Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá vo výstavbe
Martin Kardoš, REMING CONSULT a.s.
Zvyšovanie efektívnosti služieb železničnej dopravy pomocou nástrojov pre podporu rozhodovania
Peter Márton, Sanjin Milinkovic, Ivan Belosevic, Norbert Palovic, Žilinská univerzita v Žiline

18:00 – 19:00
prestávka (bez občerstvenia)
19:00 – 19:30
8. ročník slávnostného vyhlásenia výsledkov ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2018“ a vyhlásenie výsledkov „Študentskej súťaže PSKD 2018“
19:30 – 24:00
Spoločenský večer spojený s ochutnávkou vín

14. marca 2018

08:00 – 09:00
registrácia účastníkov
09:00 – 12:00
diskusné fórum

Kam smeruje železničný sektor v Európe
Priority v rozvoji železničnej infraštruktúry v sieti ŽSR
Integrácia verejnej osobnej dopravy v Bratislave, v Košiciach a v iných mestách SR
- výsledky
- vízie a reálnosť

12:00
záver konferencie, obed

Zmena programu vyhradená.

Postery


Degradácia kvality geometrie koľaje – prediktívne modely a stratégie rehabilitácie
Janka Šestáková, Libor Ižvolt, Michal Šmalo, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Mestský bulvár s električkovým telesom – Vajnorská cesta
Tibor Schlosser, Marek Lettrich, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Modernizácia nekoridorových tratí ŽSR na prípade tzv. „južného ťahu“
Jozef Gašparík, Vladislav Zitrický, Milan Dedík, Žilinská univerzita v Žiline

Z Budapešti do Varšavy – upevnenie súdržnosti V4 cez železničnú spoluprácu
István Kollai, Terra Recognita Foundation

Rekonštrukcia a modernizácia železničného komplexu Gorna Oryahovitsa, Bulgaria
Antoniya Vladimirova, REMING CONSULT BULGARIA LTD.

Prednášajúci

Libor Lochman
výkonný riaditeľ CER – Spoločenstvo európskych železníc a manažérov infraštruktúry, BE

Dr. Libor Lochman zastáva od 1. januára 2012 funkciu výkonného riaditeľa Spoločenstva európskych železníc a manažérov infraštruktúry (CER). Narodil sa v roku 1963 v Československu, vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline a získal doktorát v študijnom odbore Elektronika na Západočeskej univerzite v Plzni. Libor Lochman má dlhoročné skúsenosti v oblasti Control-Command a signalizačných systémov. Pre nástupom na pozíciu zástupcu výkonného riaditeľa CER a šéfa technických záležitostí (2007-2011), pôsobil ako riaditeľ Železničného testovacieho centra, zariadení pre testovanie európskych železničných vozidiel, infraštruktúry a signalizačných komponentov, v Prahe (2000-2005).

György Bessenyei

György promoval ako strojný inžinier (MSC) na budapeštianskej univerzite technológie a ekonomiky v roku 1994. Svoju profesionálnu kariéru začal na Maďarských štátnych železniciach, kde pracoval na rôznych pozíciách: správca vozového parku v Budapest-Keleti depe, inžinier vývoja v Ústave pre rozvoj a výskum, zástupca vedúceho Oddelenia stratégie v MAV, oddelenie pre železničné reformy, a vedúci oddelenia pre technologický vývoj na Oddelení stratégie. V roku 2005 začal pracovať v Európskej železničnej agentúre ako dôstojník pre interoperabilitu, od roku 2007 prešiel do Európskej investičnej banky ako špecialista odvetvia dopravy. Vo svojej súčasnej pozícii, že poskytuje odborné poradenstvo pre strednú a východnú Európu v oblasti financovania developerských projektov z prostriedkov EÚ. György získal v roku 2009 titul PhD v odbore Dopravných vied na Budapeštianskej univerzite technológie a ekonomiky.

Nino Cingolani

Nino Cingolani is an engineer with a master in Business Administration; he is a long-time rail and public transit senior transportation executive who has proven capabilities in developing successful bid strategies, fostering teaming opportunities, nurturing client relationships, managing marketing and proposal teams and with an extensive experience in leading innovation, growth, and diversification into new market segments and geographies. He served as Co-Chairman the restructuring and development program for the Egyptian national railways.
During his long work life has consolidated a broad experience in business administration like Company business plan; asset optimization (assessment and negotiation); valuation of commercial partnership and acquisitions for business development (logistics, freights, innovative integrated rail-road transport system) and project management investments control.
He had been working for major Italian companies in the energy and transport sectors where he developed for many years budgeting and control processes on a portfolio of projects/initiatives of about 10 billion euro/year; assessment, valuation and monitoring of large infrastructural and transport system projects; project financing for high speed lines and urban transport systems; executive board member in various subsidiaries of Holding Companies. He accept new experiences with passion, positive thinking and enthusiasm both for professional, human and cross-cultural reasons. In his private life he has two sons and among his hobbies he loves reading books and collects pencils.

Luděk Sosna
Riaditeľ Odboru stratégie, Ministerstvo dopravy Českej republiky

Pán Luděk Sosna od roku 2010 pôsobí na pozícii riaditelia Odboru stratégie na Ministerstve dopravy Českej republiky, kde sa zaoberá spracovaním sektorových dopravných koncepcií a politík, projektmi PPP, vedy a výskumu, logistikou apod. V rokoch 1998 - 2006 pôsobil v spoločnosti SUDOP PRAHA a.s. na Stredisku koncepcie dopravy (1998-2006), neskôr ako vedúci medzinárodného odboru (2007-2010).
Inžinierske štúdium úspešne ukončil v roku 1998 v odbore Dopravná infraštruktúra v území na ČVUT v Praze, kde následne v roku 2002 získal doktorát v odbore Dopravné systémy a technika.

Mojmír Nejezchleb
náměstek pro modernizaci dráhy

Narodil se 22. března 1963. V roce 1986 ukončil studium na VUT v Brně, fakultě stavební, oboru konstrukce a dopravní stavby. Poté pracoval v různých provozních funkcích v rámci stavební infrastruktury ČSD a ČD. V letech 2000 až 2008 zastával funkci ředitele odboru traťového hospodářství na GŘ ČD. Po vzniku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace působil ve funkci ředitele odboru koncepce a strategie. Od července 2013 zastává funkci náměstka GŘ Správy železniční dopravní cesty pro modernizaci dráhy.

Zbyněk Hořelica

FaLang translation system by Faboba