Termín
14. – 15. marec 2017
Miesto
konania
Hotel DoubleTree by Hilton

Trnavská cesta 27/A,
831 04 Bratislava, SK


Významnou súčasťou európskeho integračného procesu je doprava, ktorá úzko súvisí aj s prosperitou vnútorného trhu, rozhodovaním o významných investíciách, vytváraním pracovných miest, hospodárskym rastom, rozvojom regiónov a turizmu.

Významné postavenie má najmä železničná doprava, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou dopravnej stratégie EÚ a najmä stratégie udržateľnosti životného prostredia. Zohráva kľúčovú úlohu pri riešení otázky narastajúceho dopytu po bezpečnej, rýchlej, vysokokapacitnej, efektívnej a najmä ekologickej doprave.

V súčasnosti stále nie je dopravná infraštruktúra v rámci európskeho dopravného priestoru rovnomerne rozvinutá. V štátoch prijatých do Európskej únie po roku 2004, chýba kvalitná infraštruktúra. Výrazné disproporcie sú najmä v oblasti technických parametrov a dopravných prostriedkov. Chýbajú vysokorýchlostné prepojenia a veľkú časť ich existujúcej dopravnej infraštruktúry je potrebné zmodernizovať a zatraktívniť pre cestujúcich.

Cieľom medzinárodnej odbornej konferencie Fórum koľajovej dopravy je poukázať na tieto rozdiely a spoločne nájsť cestu, ktorá by pomohla v rozvoji dopravnej infraštruktúry.

Medzinárodná konferencia Fórum koľajovej dopravy ponúka priestor pre nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť hľadania riešení vo vzťahu na potreby obcí, miest, krajov a regiónov pri integrácii a cezhraničnej koordinácii dopravy.

Počas druhého dňa konferencie sa uskutoční diskusné fórum, ktorého hlavnými témami budú najdôležitejšie otázky týkajúce sa rozvoja, možností financovania a zatraktívnenia železničnej dopravy a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku. Na otázky z pléna budú odpovedať kompetentní zástupcovia štátnej správy a verejnej samosprávy.

Organizátori pozývajú počas prvého dňa konferencie účastníkov na spoločenský večer, ktorý vyvrcholí po siedmykrát tradičným vyhlásením prestížneho ocenenia „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2017“.

Témy konferencie:

  • Princípy a dlhodobé ciele dopravnej politiky EÚ
  • Konkurencieschopnosť a výzvy pre železničnú dopravu
  • Železnica pre ľudí